Siirry sisältöön

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja GDPR mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Yleisesti henkilötietojen käsittelystä ja tallentamisesta

Henkilötietojen käsittelyssä, Hautaustahto-asiakirjan luomisessa, vastaava rekisterinpitäjä on Asiakirjapalvelu Hautaustahto ( jäljempänä Hautaustahto.fi ). Välittäessämme asiakirjan ja asiakastietoa jollekin Hautaustahto.fi -yhteistyökumppanille tulee kyseisestä yhteistyökumppanista rekisterinpitäjä.

Tämä tarkoittaa, että Hautaustahto.fi on ainoastaan niiden henkilötietojen rekisterinpitäjä, jotka kerätään ennen palvelun käyttäjätiedon välitys- tai ohjaushetkeä yhteistyökumppanille. Tämän jälkeen asiakirja ja sen luomisessa käytetty sähköpostiosoite poistetaan palvelimeltamme.

Mikäli henkilö on meihin yhteydessä muulla tavoin, kuten sähköpostitse, olemme siinä välittyvien henkilötietojen käsittelijä ja rekisterinpitäjä.

Rekisterinpitäjä

Asiakirjapalvelu Hautaustahto
33100 Tampere
https://hautaustahto.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jyri Isomäki, jyri@robogen.fi

Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen suostumus
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde, työsuhde tai jäsenyys).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito tai markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Hautaustahto.fi rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: IP-osoite. Tietoa säilytetään vain se aika, mikä tarvitaan ko. rekisterin järkevää käyttöä varten.

Mikäli henkilö on meihin yhteydessä muulla tavoin kuten sähköpostitse, keräämme myös nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen ja ne mahdolliset henkilötiedot, joita sähköpostin sisällössä on. Tietoa säilytetään vain se aika, mikä tarvitaan ko. rekisterin järkevää käyttöä varten.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin muut mahdolliset tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoa säilytetään vain se aika, mikä tarvitaan ko. rekisterin järkevää käyttöä varten.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Evästeiden käyttö tai tallennus

Verkkopalvelu Hautaustahto.fi käyttää evästeitä sivuston toimivuuden vuoksi. Eväste on tekstitiedosto, joka tallentuu automaattisesti internetpalvelimelta verkkoselaimeen.

Voit halutessasi muuttaa verkkoselaimesi asetuksia evästeiden käytöstä ja kattavuudesta. Voit esimerkiksi estää kaikki evästeet tai määrittää kaikki evästeet poistettavaksi, kun suljet verkkoselaimesi. On hyvä huomioida, että jos evästeitä ei hyväksytä, voi joidenkin verkkosivun toimintojen toiminta heikentyä tai osa toiminnoista jopa estyä kokonaan.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää todisteellisesti sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää todisteellisesti sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).