Skip to content

Hautaustatahto ja hautaustestamentti

Mitä tarkoittaa hautaustahto

Suomessa hautaustahto on huomioitu Suomen laissa ja jokaisella on oikeus esittää toiveensa hautaustavasta Hautaustahto-asiakirjalla. Esimerkiksi siitä, haluaako arkkuhautauksen vai tuhkauksen sekä hautapaikasta, kenen lähelle haluaa tulla haudatuksi.

On hyvä huomioida, että toiveet eivät ole kohtuuttomia, vaan että järjestelyt voidaan hoitaa mahdollisimman hyvin, mutta jälkeläisten mahdollisuudet huomioiden.

Näistä on säädetty Hautaustoimilaissa mm. seuraavaa:

1 luku, 2 §, Yleiset velvollisuudet
”Vainajan ruumiin hautaamisessa ja tuhkaamisessa sekä tuhkan käsittelyssä tulee kunnioittaa vainajan katsomusta ja toivomuksia”.
Lähde: Hautaustoimilaki

8 luku, 23 §, Hautausjärjestelyt
”Jollei vainaja ole eläessään nimenomaisesti toivonut tietyn henkilön huolehtivan hautaamiseen, tuhkaamiseen ja tuhkan käsittelyyn liittyvistä järjestelyistä, voivat järjestelyistä huolehtia vainajan eloonjäänyt puoliso tai kuolinhetkellä vainajan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa yhteisessä taloudessa jatkuvasti elänyt henkilö sekä lähimmät perilliset”.
Lähde: Hautaustoimilaki

Tee Hautaustahto täällä. Järjestelmä kysyy toiveitasi ja luo sen jälkeen virallisen asiakirjan. Se tallennetaan Visma Sign -palveluun, joka on suoja myös tulipalon varalta. Asiakirjan voi tallentaa myös omalle koneelle sekä tulostaa.

Visma Sign -tallennuksesta lisätietoa täällä.

Entä hautaustoimiston palvelut

Lomakkeella kysytään, haluatko lähettää yhteystietosi jollekin hautaustoimistolle. Sekin on mahdollista, mikäli Hautaustahdon tekijä haluaa määritellä tarkalleen esimerkiksi minkälainen arkku valitaan tai minkälainen muistotilaisuuden tulee olla. Näistä asioista sinun on hyvä neuvotella erikseen haluamasi hautaustoimiston kanssa. Mikäli haluat kirjata jotain vain lyhyesti, sen voit tehdä tekemällä asiakirjan Hautaustahto.fi -palvelussa.

Mitä tarkoittaa hautaustestamentti

On olemassa myös paperinen hautaustestamentti, jota voi tiedustella joistakin hautaustoimistoista. Halutessasi tallentaa hautaustahtosi, helpointa on tehdä tässä järjestelmässä Hautaustahto-asiakirja, jonka voit halutessasi tulostaa myös paperille.

Testamentti puolestaan on asiakirja, jolla määrätään perittävästä omaisuudesta. Suomen lain ja Perintökaaren mukaan testamentti on tehtävä ankarien muotomääräysten mukaisesti ja testamenttiin tarvitaan myös kaksi paikalla olevaa todistajaa. Tämän vuoksi Hautaustahto on soveliaampi muoto hautaustoiveiden välittämiseen, kuin vaativampi, testamentin muotovaatimukset täyttävä asiakirja.

Halutessaan määrätä omaisuudestaan kuoleman jälkeen, on henkilön hyvä tehdä testamentti, jossa määritellään kenelle halutaan omaisuuden jakautuvan. Jos taas haluaa omaisuuden periytyvän normaalisti Perintökaaren mukaan, niin testamenttia ei tarvita.

Näissä asioissa auttavat Asianajotoimistot ja lakitoimistot. Testamentti on vaativa asiakirja, joten kannattaa sopia henkilökohtainen käynti.

Uskonnolliset vai uskonnottomat hautajaiset

Hautajaiset voi järjestää uskontokunnasta riippumatta ja myös uskonnottomien tahto on Hautaustoimilain mukaan toteutettava. Jos vainaja ei kuulu kirkkoon, se ei ole este arkkuhautaamiselle, eikä myöskään tuhkaamiselle. Mikäli toiveena on, että ei halua tulla haudatuksi tavanomaiseen kirkkomaahan, niin laissa on määritelty, että seurakuntien tulee osoittaa selvästi erottuvalla tavalla rajattu tunnustukseton hauta-alue.

Mikäli elämänkatsomus ei ole perinteisen uskonnollinen, niin lisätietoa saa mm. Pääkaupunkiseudun ateistit ry. Hautapaikoista saa lisätietoa myös Aluehallintovirastolta.

Uskonnollisen ja uskonnottoman Hautaustahto kannattaa tehdä täällä, järjestelmä on kaikkien kansalaisten käytössä.